Møte i St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. november 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO