St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget foretar en forberedende behandling av alle saker som skal behandles i bydelsutvalget. Utvalget videresender saker som er faglig utredet fra bydelsadministrasjonen til behandling i fagkomiteen den tilhører (se under hver komite). Arbeidsutvalget har fem medlemmer.

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Rosén, Vilde (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Telefon

Alarcon, Andrea (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Bjørlo, Ingebjørg Flyum (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø-, byutvikling- og lokalsamfunnskomite
Telefon
Møtesekretær
Kristin Kaus
Telefon