Møte i St. Hanshaugen miljø og byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Onsdag 6. desember 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Gamle Aker 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO