Slik kan du påvirke

Du kan si din mening og påvirke beslutninger om det som skjer i ditt nærmiljø.

Synspunkter

Hjelp oss å bli bedre. Har du synspunkter, tilbakemeldinger på våre tjenester eller noe du vil klage på, kan du sende bydelen en e-post eller kontakte en politiker.

Åpen halvtime

Alle politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime til oppsatt tid. Her kan du ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig.

Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat.

Finn sakskart, møtekalender og kontaktinfo for utvalg, komiteer og råd her.

Lokalt demokrati

Innbyggerne i bydelen velger et bydelsutvalg hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske ledelse og har ansvaret for bydelens tjenester og bydelsadministrasjonen.

Bydelsutvalget nedsetter fagkomiteer som forbereder saker og innstiller overfor bydelsutvalget.

Tre brukerråd for henholdsvis ungdom, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne uttaler seg og gir råd i saker som angår deres brukergrupper.

Bydelsutvalget oppretter også tilsynsutvalg for hjemmetjenestene og sykehjemmene i bydelen.

Les om styringen av Oslo