Politikk i Bydel Søndre Nordstrand

Illustrasjonsbilde

Er du opptatt av en politisk sak?

Som innbygger i Bydel Søndre Nordstrand har du mulighet til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.