Politiske møter og saker i Bydel Søndre Nordstrand

Politiske møter

Politiske møter med innkallinger, sakslister og protokoller i bydelsutvalg, komiteer og råd finner du i eInnsyn.

Møtekalender i eInnsyn

Tidligere møter mellom 2015 og 2022

Politiske saker

Sakskart, dokumenter og protokoller finner du i eInnsyn

Tidligere saker fra 2015 til 2022

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Da kan du logge deg inn via Acos møteportal