TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED LAMBERTSETER ALDERS - OG SYKEHJEM 02.05.17