Møte i Nordstrand råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Mandag 18. september 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Marmorveien 2 b