Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Veilder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Prillard, Ingrid Braate (V)

Leder av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Knudsen, Christopher Giis (Norsk forbund for utviklingshemmede)

Nestleder av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Kristiansen, Synnøve (Norges Handikapforbund)

Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Evje, Einar Sverre (Oslo Syd Parkinsonforening)

Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Grøndahl, Dolores (Norsk Revmatikerforbund)

Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Keita, Ada Mathilde Brakstad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter og Marmorveien avlastning
Telefon

Dahl, Kristian Nordby (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus og hjemmetjenesten
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Thorvik, Bettina (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Leder
Ingrid Braate Prillard
Telefon
Møtesekretær
Beate Henriksen
Telefon