Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Veilder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Johannessen, Solveig (NHF)

Leder av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Hegdal, Anne Kristin (LPP)

Nestleder av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Hansen, Per Erik (FFO)

Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Grøndahl, Dolores

Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Wadsworth, Grete Ann (FFO)

Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Dæhlin, Ann-Irene (Norges Blindeforbund Oslo)

Varamedlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Jørgensen, Tone (LHL)

Varamedlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Malerstuen, Maj-Britt Kruse

Varamedlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Becher, Mari

Varamedlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Leder
Solveig Johannessen
Møtesekretær
Beate Henriksen
Telefon