Møte i Nordstrand helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. september 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, tredje etasje