Komite for helse og sosial

Saker og møter i komiteen for helse og sosial

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Sannum, Hege Astrup (Høyre)

Leder av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Beckstrøm, Audun (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Komite for helse og sosial
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Verdich, Mona Lisbeth (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Lambertseterhjemmet
Telefon

Røil, Britt (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Rønsen, Yngve (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Lambertseterhjemmet

Skogsholm, Torild (Venstre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Berg, Morten Angell (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for helse og sosial

Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Grydeland, Mona Charlotte (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Alvær, Tina (Høyre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Brun, Kristine Røed (Høyre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Myran, Arne (Høyre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial

Farstad Von Hall, Pia (Høyre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial

Aarberg, Liv (Venstre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Veum-Wahlberg, Jørgen (Venstre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Fredvang, Thomas Mørk (Venstre)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Telefon

Rossavik, Asle Røhne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Keita, Ada Mathilde Brakstad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter og Marmorveien avlastning
Telefon

Grønningsæter, Per Øyvind Bø (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Willersrud, Line (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for helse og sosial

Wettre, Anna-Lena Carlsson (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial

Luu, Thuy-Linda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Kleven, Tone Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Leder
Hege Astrup Sannum (H)
Telefon
Møtesekretær
Camilla Bøe
Telefon
Vara møtesekretær
Marianne Habberstad
Telefon