Tidligere møter i Nordstrand helse og sosialkomite