Møte i Nordstrand bydelsutvalg

Vedlegg

Se saksgang

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. september 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje