TERTIALSTATISTIKK PR. 31.08.2017 FOR BYDEL NORDSTRAND