Nordstrand bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, men politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Falchenberg, Knut (Høyre)

Leder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Leder av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Fuglevik Dahler, Ida Eline (Venstre)

Nestleder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Nestleder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Nestleder av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Sannum, Hege Astrup (Høyre)

Leder av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Wulfsberg-Gamre, Steinar (Høyre)

Leder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Lie, Andrea Brokjøb (Høyre)

Leder av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Verdich, Mona Lisbeth (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Lambertseterhjemmet
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Ødegård-Olsen, Tias (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Eitrem, Ingrid (Høyre)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Vogt, Petter (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Eriksen, Jan-Einar (Venstre)

Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Dal, Nils-Jørgen Knudsen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Keita, Ada Mathilde Brakstad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter og Marmorveien avlastning
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Løvdal, Jonas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Thorvik, Bettina (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Kjendsli, Vegard (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Lindholm, Anna (i permisjon) (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Gammelsæter, Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Flaa, Jardar Eide (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Luu, Thuy-Linda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Solberg, Sheila Ahmed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Utheim, Merete Martine (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Høyrem, Gisle (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Solås, Lars Petter (Uavhengig)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Holst, Emil Røise (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Skard, Marte Arnestad (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Køber, Leo Stub (Høyre)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus og hjemmetjenesten
Telefon

Røil, Britt (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Inan, Derya Cinar (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Lappegard, Elin Høyholm (Høyre)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Rønsen, Yngve (Høyre)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet og Lambertseterhjemmet

Sjøberg, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Rossavik, Asle Røhne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Langmoen, Einy (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus og hjemmetjenesten
Telefon

Aronsen-Kongerud, Helene (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Horsberg, Kristian Høy (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Grydeland, Mona Charlotte (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Grønningsæter, Per Øyvind Bø (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Strømsvik, Line Remøy (Venstre)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Bock, Johan (Venstre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Ramstad, Mona Lunde (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Nordberg, Jon (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Vold, Catrine Fladsrud (Venstre)

Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Leder
Knut Falchenberg (H)
Telefon
Møtesekretær
Eva Kristin Krogh
Telefon