Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 18. september 2017

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje