Nordstrand eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Karlsen, Knut-Owe (Nordstrand Seniorsenter)

Leder av Nordstrand eldreråd
Telefon

Lyngroth, Solfrid Rosenvold (Simensbråten-Ekeberg seniorsenter)

Nestleder av Nordstrand eldreråd
Telefon

Berg, Marianne Mansrud (Villa Holtet)

Medlem av Nordstrand eldreråd

Dahl, Kirsti (Krystallen treffsenter)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Telefon

Sørensen, Helen Berg (Oslopensjonisten)

Medlem av Nordstrand eldreråd
Telefon

Granlund, Thor Emil (Simensbråten-Ekeberg seniorsenter)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd
Telefon

Leknes, Halvard (Villa Holtet)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd
Telefon

Stalheim, Per Anders (Krystallen treffsenter)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd

Løvlien, Torill (Oslopensjonisten)

Varamedlem av Nordstrand eldreråd
Telefon
Leder
Knut-Owe Karlsen
Telefon
Møtesekretær
Camilla Bøe
Telefon
Vara møtesekretær
Ljiljana Presic
Telefon