VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR EKEBERGHALLEN OG BÆKKELAGETS SPORTS- OG KULTURARENA I OSLO