Møte i Nordstrand bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. juni 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje