HØRING - UTKAST TIL SAMFUNNSDELEN TIL KOMMUNEPLAN FOR OSLO MED BYUTVIKLINGSSTRATEGI

Publisert dato: 30.05.2017

Saksfremlegg

HØRING - UTKAST TIL SAMFUNNSDELEN TIL KOMMUNEPLAN FOR OSLO MED BYUTVIKLINGSSTRATEGI (PDF 149KB)

Vedlegg

Saken behandles i

DatoMøte
22.06.2017

Møte i Nordstrand bydelsutvalg

Protokoll fra møte i Nordstrand bydelsutvalg 22.06.2017(1).pdf (PDF 209KB)

13.06.2017

Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel

PROTOKOLL FRA MØTE I BMS-KOMITEEN 13-06-2017.pdf (PDF 107KB)

13.06.2017

Møte i Nordstrand helse- og sosialkomite

PROTOKOLL FRA MØTE i NORDSTRAND KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL 13.06.2017.pdf (PDF 90KB)

13.06.2017

Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

12.06.2017

Møte i Nordstrand ungdomsråd

PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 14-06-2017.pdf (PDF 83KB)

12.06.2017

Møte i Nordstrand råd for funksjonshemmede

PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 12-06-2017.pdf (PDF 93KB)

12.06.2017

Møte i Nordstrand eldreråd

PROTOKOLL FRA MØTE I NNORDSTRAND ELDRERÅD 12.06.2017.pdf (PDF 87KB)

06.06.2017

Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i Nordstrand arbeidsutvalg.pdf (PDF 99KB)