Møte i Nordstrand ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 12. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Lambertseter ungdomsklubb