Nordstrand ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i ungdomsrådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Calmeyer, Selma Zuna

Leder av Nordstrand ungdomsråd
Telefon

Andresen, Benjamin Samaan Melek

Nestleder av Nordstrand ungdomsråd
Telefon

Rabben, Mali Dahle

Medlem av Nordstrand ungdomsråd
Telefon

Lien, Selma Isabel Holm

Medlem av Nordstrand ungdomsråd
Telefon

Garpestad, Solveig

Medlem av Nordstrand ungdomsråd
Telefon

Kind, Sandra

Medlem av Nordstrand ungdomsråd
Telefon

Rognli, Alana Grace

Medlem av Nordstrand ungdomsråd
Telefon

Pande, Lars Barth

Medlem av Nordstrand ungdomsråd

Trondsen, Theodor Flaten

Medlem av Nordstrand ungdomsråd
Telefon
Leder
Selma Zuna Calmeyer
Telefon
Møtesekretær
Camilla Farstad Lamprecht
Telefon