GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND UNGDOMSRÅD