Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. juni 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

NB! Klubbhuset på Skredderjordet