Komite for barn, ungdom og kultur

Saker og møter i komiteen for barn, ungdom og kultur

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Lie, Andrea Brokjøb (Høyre)

Leder av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Thorvik, Bettina (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Eitrem, Ingrid (Høyre)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Køber, Leo Stub (Høyre)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Seierstad, Janet Diss (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Telefon

Strømsvik, Line Remøy (Venstre)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Dal, Nils-Jørgen Knudsen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Brodwall, Johannes (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Telefon

Breidlid, Astrid Kristine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur

Aronsen-Kongerud, Helene (permisjon) (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Lappegard, Elin Høyholm (Høyre)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Magnussen, Gulsum Koc (Høyre)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Telefon

Bakken, Bent (Høyre)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Telefon

Heimdal, Lasse (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur

Jackson, Daniel (Venstre)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur

Ekroll, Eva Michelsen (Venstre)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Telefon

Forberg, Dag-Kristoffer (Venstre)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur

Langmoen, Einy (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus og hjemmetjenesten
Telefon

Rein, Kjell-Arild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Telefon

Turøy, Tora Johanne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur

Elverhøy, Kim (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Telefon

Flaa, Jardar Eide (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Vesterdal, Tord (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Telefon
Leder
Andrea Brokjøb Lie (H)
Telefon
Møtesekretær
Vibeke Beatrice Løvås
Telefon