Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset - Ekebergveien 243