Nordstrand Arbeidsutvalg

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2020

Medlemmer

Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Falchenberg, Knut (Høyre)

Leder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Leder av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Fuglevik Dahler, Ida Eline (Venstre)

Nestleder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Nestleder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Nestleder av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Wulfsberg-Gamre, Steinar (Høyre)

Leder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Dal, Nils-Jørgen Knudsen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for barn, ungdom og kultur
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Løvdal, Jonas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Sannum, Hege Astrup (Høyre)

Leder av Komite for helse og sosial
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Lie, Andrea Brokjøb (Høyre)

Leder av Komite for barn, ungdom og kultur
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Eriksen, Jan-Einar (Venstre)

Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Kjendsli, Vegard (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Utheim, Merete Martine (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder
Knut Falchenberg (H)
Telefon
Møtesekretær
Andrea Dannemark