Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. juni 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje