Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Saker og møter i komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Wulfsberg-Gamre, Steinar (Høyre)

Leder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Fuglevik Dahler, Ida Eline (Venstre)

Nestleder av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Nestleder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Nestleder av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Ødegård-Olsen, Tias (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Vogt, Petter (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Gulbrandsen, Tor Petter (Høyre)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Solfjellshøgda helsehus og hjemmetjenesten
Telefon

Høyrem, Gisle (Fremskrittspartiet)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Sjøberg, Dag (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Gammelsæter, Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Horsberg, Kristian Høy (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Skard, Marte Arnestad (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Inan, Derya Cinar (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Norenberg, John Tore (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon

Steenstrup, Alexander (Høyre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Ramstad, Mona Lunde (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Heier, Katrine (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Nordberg, Jon (Venstre)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Selsø Hellem, Katrine (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon
Foto: Kim Erik Strøm / Oslo kommune

Lindholm, Anna (i permisjon) (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Melvær, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Urnes, Tedd Frode (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Medlem av Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter og Marmorveien avlastning
Telefon

Holst, Emil Røise (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon

Ustvedt, Therese (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Telefon

Solberg, Sheila Ahmed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Telefon
Leder
Steinar Wulfsberg-Gamre (H)
Telefon
Møtesekretær
Andrea Dannemark
Telefon
Vara møtesekretær
Eva Kristin Krogh
Telefon