REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FRA NORDSTRAND SENIORSENTER, 2015