Møte i Nordstrand bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. september 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243