GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I NORDSTRAND BYDELSUTVALG 16.06.2016