Møte i Nordstrand helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. september 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

NB! PÅ RYENHJEMMET, Solfjellshøgda 23