Møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. august 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje