GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.05.2016