Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 5. september 2016

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Hjemmetjenesten, Cecilie Thoresens vei 11 B