GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 6.6.2016