Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. mai 2015

Tid

klokken 17:00