Søknad om salgsbevilling etter eierskifte i bakenforliggende eierforhold ved Rimi Tøyen, Sørligata 8 og Rimi Borggata, Åkerbergveien 8-14