Bydelsutvalget

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett samt økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2023–2027.

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?
Da skal du logge deg inn via Acos møteportal: https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/ (NB - bruk helst Chrome nettleser).

Møtegodtgjørelse

Leder: 201 509 kroner per år og 4 974 kroner per møte
Nestleder: 66 498 kroner per år 2 313 kroner per møte
Medlemmer: 2 313 kroner per møte

Medlemmer

Agnes Nærland Viljugrein (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Gyda Kjekshus (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Nestleder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Navnekomiteen

Ragnhild Berg Nilsen (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Paal Anker-Nilssen (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Oppvekstkomiteen
Telefon

Øyvind Berget (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Mats Kvaløy-Bjørbekk (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Sara Ali Barzinje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Cindy Robles (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget

Caroline Omberg (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Ashkan Kourdalipour (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Hajar Ben Hammou (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Lasse Eriksen Bjørn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Ane Katrine Øverseth Olsen (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Bitten Forsudd (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Fredrik Lading (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Navnekomiteen
Telefon

Naima Aseyr Abdirahman (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

André Oktay Dahl (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Dina Fang Solbakken (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Jama Yusuf Ismail (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Mats Andre Kirkebirkeland (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Bjørn Boman Rinde (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Anisa Mohamed Mohamoud (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Ali Ismail Sheik Nuur (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Amal Mahamed Abdinur (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Abdulrahman Al Tamimi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Kristin Bergersen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Emil Alnæs (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen
Telefon

Nora Selnæs (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Mathias Kilsti Hals (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Anna Myking (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Harald A. Nissen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Thomas Røst Stenerud (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Susanne Eliassen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Oppvekstkomiteen

Hooda Ahmed Farah (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Linn Herland Landro (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Rådet for likestilling av funksjonshindrede

Kari Magnussen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Reidar Schei Jessen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Amira Zantouti (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Kathy Joakimsen (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Christian Sørgjerd (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Byutviklingskomiteen

Ali Mirahmadi (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Maria Orieta (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Christine Melby (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Kamile Gürsel (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Julia Anh Thu Ølmheim (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Jonas Bjørnødegård (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Trine Skei Grande (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Bydelsutvalgets medlemmer
E-poster videresendes til bydelsutvalgets medlemmer. Ved hast, send direkte til bydelsutvalgets medlemmer.
Politisk koordinator
Morten Johansen
Bydelsadministrasjonen