Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Star Gate, Grønland 2