Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Closterenga Cafe og Bar, Schweigaardsgate 60 b