Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Closterenga Cafe og Bar, Schweigaardsgate 60 bSøknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved San Marco Mat og Vinhus, Mandallsgate 10