Bydeler

Bydel Gamle Oslo

Velkommen til Bydel Gamle Oslo!

Bydel Gamle Oslo består av områdene Gamlebyen, Vålerenga, Kværnerdalen, Grønland, Tøyen, Ensjø, Kampen, Etterstad, Valle-Hovin, Helsfyr og Ekeberg-skråningen. I tillegg kommer øyene Kavringen, Nakkholmen, Lindøya, Hovedøya, Bleikøya, Gressholmen, Rambergøya og Heggholmen.

Bydelen preges i dag av kulturelt og sosialt mangfold, og noen av de største byutviklingsprosjektene i byen finner sted her. Bydel Gamle Oslo har ca. 50.000 innbyggere, og er den bydelen som er forventet å øke mest i folketall de nærmeste ti årene. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.

 

bilde av Vaterland

Velkommen til Vaterlandsparken!

Ungdom i jobb inviterer deg til å ta en kopp kaffe, balansere på lina, spille et slag sjakk og spise svele. I verkstedet vårt kan du få hjelp til å reparere sykler, skøyter eller annet sportsutstyr.