Høring: Forslag til navnsetting av gate og allmenning i Bydel Gamle Oslo

Navnekomiteen og bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo har foreslått navn for ei gate på Grønland og en allmenning i Bjørvika, og ønsker nå innspill på forslagene.

Navneforslag for gate på Grønland – Bordtomtgata

Bydel Gamle Oslo har blitt bedt om å navnsette ei gate på Grønland for at nødetatene lettere skal kunne komme frem ved utrykning. Gata ligger mellom Schweigaards gate og jernbanesporene ved Oslo S, og går fra riksvei 159 og mot Oslo gate.

Navnekomiteen i bydelen foreslår å gi gata navnet Bordtomtgata. Navnet henviser til områdets historie som bordtomt, det vil si oppbevaringsplass for tømmer, på 1700- og 1800-tallet.

Navneforslag for allmenning i Bjørvika – Stasjonsallmenningen

Bydelsutvalget har foreslått å gi en allmenning i Bjørvika navnet Stasjonsallmenningen. Allmenningen ligger ved Dronning Eufemias gate opp mot Akrobaten bru, mellom Dronning Eufemias gate nr. 14 og 16.

Send inn ditt innspill

Bydelen ønsker innspill til navneforslaget innen 15. september 2024. Merk din uttalelse med saksnummer 23/36808 og send den innen fristen til postmottak@bgo.oslo.kommune.no eller til Bydel Gamle Oslo, Postboks 9406, 0135 Oslo.

Ved spørsmål kan du kontakte postmottak@bgo.oslo.kommune.no. Merk e-posten med saksnummer 23/36808.

Møteprotokoller for navnekomiteen og bydelsutvalget

Les mer om navnsetting