UngJobb

UngJobb Bydel Gamle Oslo tilbyr deltids- og sommerjobb til unge mellom 13-23 år som bor i Bydel Gamle Oslo.

Våre hovedmål

 • Skape et trygt første møte med arbeidslivet for ungdom.
 • Gi ungdom nye mestringsmuligheter.
 • Gi ungdom arbeidserfaring og en referanse som kan brukes i videre jobbsøking.
 • Gi ungdom mulighet til å øke sin selvstendighet og tjene egne penger
 • Systematisere og utvikle innsatsen når det kommer til sysselsetting av ungdom og tilbudet av deltids- og sommerjobb.

Målgruppe

 • Tilbudet er delt i to hovedgrupper: unge fra 13-16 år som går på ungdomsskole, og unge fra 16-23 år som går på VGS eller står utenfor skole og jobb.
 • Ungdommene som søker jobb hos UngJobb må ha bostedsadresse i Bydel Gamle Oslo.
 • Alle ungdommer i målgruppen kan søke jobb hos UngJobb, og stillingene lyses ut på Webcruiter.

Informasjon om aktuelle stillinger ligger på Oslo Kommune sine nettsider

Arbeidsplasser

Vi samarbeider med offentlige og private aktører, og UngJobb står som regel for ansettelse, lønn og oppfølging underveis, mens arbeidsplassen står for egnede arbeidsoppgaver, opplæring og veiledning på jobb. 

Jobber ungdommene kan få:

 • Arbeid med salg og service i ulike butikker og kiosker, evt. andre serviceoppgaver i resepsjon, organisasjoner e.l.
 • Arbeid med barn og unge, f. eks. i barnehager og fritidsklubber.
 • Arbeid med eldre eller andre personer med særskilte behov.
 • Praktisk arbeid, f. eks. med arrangementer, vedlikehold eller urban dyrking.
 • Arbeid med sosiale medier.

Rammer for deltids- og sommerjobber

 • UngJobb gir jobb til ungdom året rundt, men jobbene arrangeres hovedsakelig i tre perioder; vår, sommer og høst.
 • Stillingene lyses ut gjennom Webcruiter.
 • Unge i aldersgruppa 13-16 år (som går i 8.-10.klasse) tilbys i utgangpunktet 60 timer jobb, fordelt på en 10 ukers deltidsjobb i høst- eller vårperioden, eller en 3 ukers sommerjobb.
 • Unge i aldersgruppa 16-23 år tilbys i utgangpunktet 75 timer jobb, fordelt på en 10-12 ukers deltidsjobb i høst- eller vårperioden, eller en 3 ukers sommerjobb.

Hjelp til jobbsøking

Hvis du ønsker hjelp til å søke jobb finnes det to muligheter:

13-16 år (8.-10. klasse)

Ved hver utlysning i Webcruiter arrangeres det minst én åpen søkerkveld på Bydelshuset (Hagegata 24) i løpet av søknadsperioden. Informasjon om dette legges ut på @ungibgo på Instagram.

16-23 år

UngJobb er en av samarbeidspartnerne på Jobbsenteret på Riverside Ungdomshus (adr: Grønland 1) som har åpent tirsdager kl. 14-18 og torsdager kl. 17-20. Her kan unge få hjelp til å søke jobber, intervjutrening og annet. En ansatt fra NAV Ungdomsteam er også til stede i åpningstiden. Åpent for drop-in.

Ungdom som ønsker jobb oppfordres til å følge @ungibgo på Instagram, her vil de kunne følge med på alle utlysninger og frister.

Kontakt

ungjobb@bgo.oslo.kommune.no