Til innhold
Alna bydelsutvalg

Møte i Alna bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. april 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling og sakskart Alna bydelsutvalg 23.04.2015 (PDF 962KB)

Protokoll

Protokoll fra Alna bydelsutvalg 23.04.2015 (PDF 275KB)

Saker til behandling

SakTittel
Protokoll Alna bydelsutvalg 26.02.2015
13/15
14/15
15/15
16/15
Årsrapport 2014 Tilsynsutvalget Alna nord - Haugentunet boliger
17/15
Klage på navnevedtak for Kaiekroken (utsatt sak)
18/15
Kjøp av el-biler i Alna hjemmetjeneste - finansiering via intern låneordning
19/15
Status for folkehelsearbeidet i 2014. Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Bydel Alna, perioden 2013–2016
20/15
Forprosjekt områdeløft Trosterud / Haugerud. Orienteringssak og fullmakt til etablering av referansegruppe
21/15
22/15
23/15
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn i Bydel Alna 2015
24/15
25/15
Orienteringssak om mottatt tilskudd til Bydel Alna fra Bufdirs «Nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom»
26/15
Tilpasse driften av Nordre Lindeberg gård til byrådets driftsramme
27/15
Søknad om bevilling - Smalvollveien 34