Status for folkehelsearbeidet i 2014. Handlingsplan for folkehelsearbeidet i Bydel Alna, perioden 2013–2016