Forprosjekt områdeløft Trosterud / Haugerud. Orienteringssak og fullmakt til etablering av referansegruppe