Alna bydelsutvalg

Alna bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2023–2027.

Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Mari Morken

Morken, Mari (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg
Telefon
Sunniva Bratsberg

Bratsberg, Sunniva Myrene (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Telefon
Sarah Jaber

Jaber, Sahra (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Telefon

Gulbransen, Elisabeth (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Alna råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon
Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Maira Johansen, Sebastian (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Thorstein, Marte (Venstre)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Hashi, Anfa Hassan (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Arif, Muhammad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Grøtting, Joakim (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg

Tanvir, Shahid (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Nicolaisen, Frode (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Malt, Thomas (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite
Fotografi av Faiz Ahmed Faiz

Faiz, Ahmed Faiz (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for sykehjem og bolig
Telefon
Politisk koordinator
Camilla Tomren
Telefon